Pri projektu Fibonacci sodelu­jejo

prof. dr. Barbara Bajd
mag. Ana Gostinčar - Blagotinšek     
nacionalna koordinatorica projekta
Goran Iskrić
doc. dr. Dušan Krnel
Maja Pečar
Suzana Perhavec
mag. Nada Razpet
dr. Barbara Rovšek
dr. Katarina Susman
dr. Jelka Strgar
dr. Iztok Tomažič
mag. Dušan Vrščaj
Saša Ziherl
Vprašalnik                                                                                                                      26. november 2010

Vsi sodelavci v projektu Fibonacci morajo pred ali ob začetku sodelovanja izpolniti vprašalnik, namenjen zunanji evalvaciji dela projekta. Vprašalnik lahko izpolnite neposredno na spletu, ali izpolnite dokument, ki ste ga prejeli po prijavi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!