Fibonacci DomovProjekt Fibonacci


Smernice za pripravo poročila o izvedbi delavnic Fibonacci v razreduRaziskovalno učenje naravoslovja in matematike

Projekt Fibonacci je nadaljevanje projekta Pollen. Gradiva, ki smo jih razvili za Pollen, so na voljo za izposojo tudi v okviru projekta Fibonacci. V nadaljevanju bomo dodali nekaj novih vsebin, ki jih bomo dopolnili z zbirkami novih pripomočkov.

Zbirke sestavlja in zanje skrbi Goran Iskrić, goran.iskric(at)pef.uni-lj.si
Pripomočke za uporabo v razredu si lahko izposodite tudi v

  • Ljubl­jani na OŠ Mirana Jarca, pri Dušanu Bohincu: dule.​bohinc(at)gmail.​com,
  • Kranju na OŠ Simona Jenka pri ga. Nataši Šefer: natasa.​sefer(at)siol.​net.GRADIVA PROJEKTA FIBONACCI:

1. Elektrika za najmlajše


2. Elektrika


3. Gibanje


4. Guganje in tehtanje


5. Ločevanje zmesi


6. Naravoslovni dan


7. Prehranjevalne verige


8. Raziskovanje


9. Razvrščanje


10. Sadje in zelenjava


11. Snovni tokovi


12. Spoznavanje lastnosti kapljevin, presipanje, prelivanje in plavanje


13. Od štetja do merjenja


14. Svetloba in barve za najmlajše


15. Svetloba in barve


16. Temperatura in toplota


17. Vreme


18. Zrak in gorenje


19. Zvok in valovanje